Treša vēstule Trešās Atmodas dalībniekiem

2015.01.17

 

Ir pienācis brīdis aktīvākai sadarbībai.

            Vai mēs vēlamies, lai Trešā Atmoda būtu vispārīga? – tad iesaistiet tajā pēc iespējas vairāk ļaužu, - ja vēl neesat to izdarījuši, tad dariet! Kā jau aicināju otrajā vēstulē, – topiet par patstāvīgu Trešās atmodas kristalizācijas centru - Tautskola nebūt nepretendē uz visaptverošu organizāciju, tas pat nav nedz iespējams, nedz vēlams. Pateicoties informācijas tehnoloģiju attīstībai, ar drazām tiek piesārņoti tūkstošiem nenobrieduši prāti. Mums jāmāk izmantot šo pašu tehnoloģiju citam mērķim (pirms vairākiem gadiem kaut kur lasīju pravietisku uzrunu, kurā internets tika raksturots, ka iespējams spēcīgs instruments pasaules vienošanai pretī Gaismai).

            Mūsu zemē ir neskaitāmi vienpatņi un organizācijas, kuras tā vai citādi jau Atmodai strādā (varbūt nemaz to tā neuztverot). Pēdējo gadu desmitos turpina augt interese par tautas tradicionālos kultūru (http://www.folklorasbiedriba.lv/kopas-ansambli/), - sevi apliecinājušas pāri par divsimts folkloras kopas, kuras aktīvi popularizējas arī sociālajos tīklos. Tāpat populāras kļuvušas dažādas jogas; aktivizējušies zintnieki, dažādos veidos izplatot tautas tradicionālajā kultūrā rodamās gudrības; attīstījusies tautas daiļamatniecība; realizējušies virkne cita rakstura pasākumi, kas veicinājuši nacionālas pašapziņas attīstīšanos (sabiedriska rakstura pasākumi – Dziesmu svētki, folkloras festivāli, palīdzības fondu darbība), izdotas grāmatas, žurnāli utt.. Daudzi cilvēki (vismaz uz to norāda statistika) ir apvienojušies dažādās reliģiskās konfesijās vai grupās ( http://www.lasitava.lv/index_files/Page4669.htm). Pēdējām ne reti raksturīga ortodoksāla savrupība, taču vērojama tās locekļu atvērtība sadarbībai.

 

            Pēc saņemtām vēstulēm atklājās, ka daudzi jau aktīvi darbojas pieminētās jomās, vēl citi ir gatavi darbībai un vēl citi būt vienkārši blakus. Neatkarīgi no tā, kādu pozīciju pašreiz katrs ieņemam, mēs, faktiski, esam jau iesaistījušies kopdarbā un, jo aktīvāka būs tās forma, jo lielāku enerģiju mēs piešķirsim Trešās Atmodas kustībai kā tādai.

                       

Un tagad konkrēti par pirmo sasaukšanos.

            Ir jābūt pārliecinātam, par sava potenciālā iekšējā spēka* spējām. Spēks ir jārod sevī, līdz apziņai ir jānonāk, - es to varu! Tas veicams sekojošos veidos (nav nepieciešams vienoties visu darīt vienādā veidā un vienā laikā): pirmkārt, to var darīt tā, kā esat jau ieraduši un darām savās ierastajās garīgajās praksēs; otrkārt, tā, kā jau ieminējos, to darām Piltiņkalnā Jāņos un Ziemassvētkos, t.i., brīdi klusumā* (atlaiduši visu un visus ārpus mums un arī mūsos pašos) koncentrējoties uz Balto, Dievišķo Gaismu sirdī. Treškārt, ja nav pieredzes vispār, tad varat, lasot šīs rindas, vienkārši padomāt par Trešo Atmodu: kas tā tāda jums ir, ko varat tās labā darīt, nostiprinot domu, ka man tas ir jādara un es to varu!

 

            Šī pirmā sasaukšanās ir pirmais solis kopdarbībai sadarbībā. Būs vēl dažas sasaukšanās līdz sāksim domāt par satikšanos fiziskajā plānā un runāt par turpmāko darbību. Tādu nesteigu pieprasa mūs pašu inertums (vajadzīgs bremzēšanas un ieskriešanās laiks), pieprasa norises dabā, - mēģināsim ar tām sinhronizēties gadskārtu kontekstā. Pašreiz kopā ar dabu radam Atmodai atbilstošu vidi, radam Mīlestības un Gaismas fonu jeb dzimšanai piemērotus apstākļus. Līdzīgi tam, kā ienāk cilvēks uz Zemes, - vai ne ar mīlestību? Vismaz tā būtu jābūt. Mīlestība ir nepieciešamais fons, lai kas rastos, lai radītu. Mīlestība atklājas darbībā: rūpēs, labestīgā attieksmē, saplūsmes laimē. Nu tā kā tas ir mūsu Dainās, - tur skaļi neviens nerunā par Mīlestību, bet katrā vārdā to jūt. Zenta Mauriņa šo fonu, kas pavada latvieti ikdienā, nosaukusi par „bijību”*. Pacentīsimies arī mēs par to daudz nerunāt, bet paudīsim domājot un darot. Paudīsim to pret sevi, pret saviem ģimenes locekļiem, pret saviem draugiem, kolēģiem, tautu, cilvēci, Zemi un dabu. Gadskārtās Mīlestību un Gaismu ieraugām kā rīta blāzmu - Ausmu, kura ir priekšvēstnesis Saules lēktam, Jaunai dienai. Meteņa laikā iesēsim Jaunās dienas sēklu, lai Lieldienās varētu jau iešūpot savu jaundzimušo.

Nu apmēram tā.

Uz sadarbību!

Ojārs

Ar zvaigznīti atzīmēti jēdzieni, kuru garāki skaidrojumi rodami mājas lapā drustutautskola.lv sadaļā Trešā Atmoda.