Piektā vēstule Trešās Atmodas dalībniekiem

2015.01.28

 
Nu ceļā jau ir piektā vēstule. Drustu Piltiņkalna svētajās zīmēs pieci saistās ar Mīlestību. Tātad Mīlestības vēstule.
            Laiku pa laikam atklājas, ka nepieciešami daži skaidrojumi un tāpēc neliels ievadiņš pirms sasaukšanās.
            Teju jau mēnesi esam apsvēruši, kas tā Atmoda katram mums ir. Pagājušās sasaukšanās laikā mēs katrs mācējām to jau paskaidrot saviem pieaicinātiem palīgiem. Šis mēnesis ir bijis īpaši svarīgs, jo kontekstā ar Jaunā dzimšanas sagatavošanos dabā gadskārtas notikumos, veidojas nosacījumi mūsu kustības dzimšanai. Tāpēc tas, ko esam šajā jomā darījuši, ir īpaši nozīmīgs (ko sēsi, to pļausi un vai vispār būs ko pļaut). Tie, kuri intuitīvi ir apjautuši Atmodas projekta nozīmīgumu, no parastās „acu pārskriešanas” e vēstulēm, ir nobremzējuši uzmanību uz ar Atmodu saistītām. Ne tikai nobremzējuši un iedziļinājušies, bet pat atsaukušies un ar nepacietību gaida nākošos kopsoļus. Nesatraucieties, ka pa vēlu tas sanācis - mūsu „vilcienā” var un varēs ielēkt jebkurā brīdī, kaut vai pēc gadsimtiem. Protams, būtu skaisti gan katram no mums un gan kustībai kopumā, ja tas notiktu visdrīzākā laikā, jo, ne reti neaptvertais, milzu spēks, kas katrā no mums mīt, ir nepieciešams, lai jau šodien ieslēgtu bremzes vispārējai virzībai uz postu, un pat sagatavotu nosacījumi virziena maiņai. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts. Tiklīdz jūs atskārstat, ka nav nekas būtiskāks, kā virzība pretī Baltajam, arī jūsu vides cilvēki pēkšņi var sākt pārvērtēt to, kas ir kas (pateicoties Visa, kas ir Vienotībai).
           
            Piektā, „Mīlestības soļa” sasaukšanās galvenais uzdevums ir ieraudzīt iecerētā darba augļus, ieraudzīt to punktu aiz kura pavērsies jauni apvāršņi. Atrodiet tam laiku un papūlaties ieraudzīt, sajust, izdzīvot to mirkli, kad mūsu Kustība būs ieguvusi noteiktas aprises, ieguvusi spēku, kad Rītausma jau būs ielējusi mūsu sirdīs Gaismu, Mīlestību. Lai jūsu acīs iemirdzas Ausmas prieka asara, kaut kā dievišķa sajūtā, diži paveiktā apjausmā; apjausmā, ka mūsu apziņa ir stiprinājusies Visa, kas ir Vienotībā. Centīsimies izdzīvot ar visu savu esmi to mirkli, kurš katram iezīmē nākamo uzdevumu. Tas ir katram savs, tā ir tā robežšķirtne starp mūsu apziņas uzstādījumu šodien un nākamo ceļa posmu, uz horizontu, kurš atrodas ārpus mūsu šodienas gatavības, šodienas iekšējā spēka, kuru tāpēc vēl nespējam saredzēt.
            Lai sasniegtu šo robežšķirtni, ir jāpārvērtē tas, ko ikdienā darām. Vai darbs ir jūsu iekšējās Brīvības nosacīts vai pienākumu diktēts? Vai tādejādi darāmais ir to vērts, lai tam ziedotu to unikālo dzīves mirkli uz Zemes, kurā esam – otra tāda nebūs? Vai Dievam svarīgi mani panākumi karjerā, manas alkas pēc varas, seksuālas baudas un naudas, varbūt mana dzīves jēga rodama vienā vienīgā mirklī, kurā esmu patiesā Mīlestībā paglaudījis kādam galvu (steigā, nevaļā, viltus prioritātēs, tam paskriets garām)? „Visi kaut kur steidz un es viņiem līdzi – laikam jau tā jādara, jo visi taču tā dara?!” Kas ir svarīgi, tas katram pašam ir jāizšķir! Lai vismaz dažiem palīdzētu, citēšu Vairas Vīķes Freibergas vārdus par cilvēka dzīves mērķi: ir atrast sev piederīgu noti, ar ko saskanīgi ieskaņoties Visuma kopējā harmonijā, dzīvot tā, lai izjustu sevi kā nedalāmu sastāvdaļu no kosmisko ritmu plūdiem un atplūdiem, no pasaules esamības telpas. Ja esat šo noti atraduši un esat ieskaņojušies Visuma kopējā harmonijā, tad jūsu Apziņas apvārsnis ir tik plašs, ka spējat mūs orientēt nākamībai, ceļaties, es eju kopā ar jums.
 
            Klusums* ir vienotājs ar Dievu, Klusums ir vienotājs ar paša patieso būtību, ar katra ieskaņošanos Visuma harmonijā. Piesēžam! Liekam apklust ikdienas kņadai un steigai, apšaubāmām (vismaz pārvērtējamām) prioritātēm, kuras piespēlē prāts. Cieši jo cieši, ar visu savu apziņas spēku, savelkat grožus un apturiet auļojošās domas! Prāts top mierīgs un tajā nav vairs domu, bet sirdī uzplaukst Gaisma. Izjūtiet šīs Gaismas siltumu. Tas ar katru mirkli vairāk un vairāk pārņem visas mana ķermeņa šūnas. Es izbaudu to un ļauju, lai tā ieskauj manus bērnus, mazbērnus, manus tuviniekus, kaimiņus, visu Latviju; ļauju tai pārkāpt visas robežas. Es redzu kā tā apņem ozolu manā pagalmā, manu suni un kaķi, manu sētu, visu dabas vidi, kā tā iesniedzas Augšzemē un Zemzemē, kā tā iesniedzas Debesīs. Es redzu tur līksmojam.
 
            Mūsu prāts, rokas ir ļoti svarīgi Dieva doti palīgi. Un tāpēc drīz aicināsim palīgos arī viņus. Nākamajā solī iecerēta tikšanās fiziskajā plānā. Pirms mēs ko tālāk darām, mums vispirms būtu kopā jāvienojas par sadarbības Principiem. Sadarbības Principi ir nepieciešami, lai bez strīdiem, kašķēšanos mācētu vienot visus Trešās Atmodas domubiedrus. Principiem jābūt tādiem kā mēriem, ar kuriem mēs mērītu katru savu domu, vārdu un nemaz nerunājot par darbu sadarbojoties. Tas nebūt nenozīmē, ka būsim divsejaini: vieni pret sevi un otri pret pārējiem. Tas nozīmē, ka dažādajās garīgajās praksēs jāatrod vienojošais un jāietver to kādā visus mūs vienojošā Vērtībā. Tāpēc, lūdzu, padomājiet kādas varētu būt šīs Vērtības. Padomājiet arī par Kustības darba formām. 
            Cits lūgums: atsūtiet reakciju uz šo vēstuli, norādot savu dzīves vietu un telefona numuru. Ko tikai nevar sameklēt internetā, bet šoreiz, lai būtu mazāk darba, darīsim tā. Adresēs varat uzrādīt tikai pilsētu vai apdzīvoto vietu, tas ir vajadzīgs, lai izspriestu, kur būtu vislietderīgāk pirmo kopsaietu rīkot. Un visbeidzot atpakaļ reakcija vajadzīga, lai ieraudzītu patiesos ceļa biedrus Trešās Atmodas Kustībā. Tiem, kuri tuvākajā laikā neatsauksies, vairāk vēstules netiks sūtītas. Taču nebēdājiet, jo varēsiet kustības norisēm sekot mājas lapās.
            Lielākai daļai visas piecas vēstules tika izsūtītas pa e pastiem, taču daļa sekoja līdzi Facebookā, mājas lapās u.c. Lūgums arī šiem sekotājiem, ja vēlaties nepalikt vērotājos, atsūtīt pieteikšanās vēstulītes e pastā ojarsrode@gmail.com.
 
Uz Sadarbību!
Ojārs
p.s. Vēstule būs atrodama mājas lapās: drustutautskola.lv un piltinkalns.lv. Zvaigznītes pie vārdiem norāda uz to, ka to plašāku apceri par tiem, var meklēt mājas lapā drustutautskola.lv.
O.