Ceturtā vēstule Trešās Atmodas dalībniekiem

2015.01.17

 

Nu ceļa jau ir ceturtā vēstule!

 

            Dažam laikam liekās, ka nekas jau nenotiek – tāda parunāšana vien ir. Tāpēc jāpaskaidro, ka šī Atmoda nav tiešā veidā orientēta uz kādu fiziskā plāna aspektu. Tā ir Garīgā Atmoda – ir jāsarūgtina ātra rezultāta gribētāji: tas ir kaut kas tāds, kas nav iegūstams noteiktā laikā, konkrētā veidā, - tai vispār nav iespējams prognozēt kaut kādas beigas ne konkrēta cilvēka mūžā, ne tautas dzīvē vispār. Tas ir ļoti tāls, nepārtraukts garās pupas ceļš uz aizvien augstākiem, plašākiem apziņas* līmeņiem. Ceļa sākumā mēs nejūtam (cilvēka būtības dziļumos noslēpto) vajadzību* kaut ko darīt savas garīgās izaugsmes labā. Tas tāpēc, ka savas neattīstītās, raupjās uztveres dēļ, mēs spējam domāt, izjust tikai to, kas ir mūsu maņu orgāniem uztverams, mērrīkiem izmērāms, nosverams un tamlīdzīgi. Šīs dominējošās raupjās uztveres dēļ, mēs esam apmierināti un piepildīti ar mūsu maņu spilgtiem prieciņiem, piedzīvojumiem, kurus piedāvā līdzīgi pasauli uztverošie. Taču Dievs ir neatlaidīgs un katrā mūsu dzīvē piedāvā arvien jaunas iespējas kāpt. Ja laimīgā kārtā ir sagadījies, ka esam drusciņ pacēlušies, mēs sākam apjaust neapzinātas ilgas, tieksmes pēc kaut kā vairāk nekā līdz šim esam saņēmuši. Mēs pēkšņi ieraugam, ka pasaule mums piedāvā viltus laimi, kuru sākam vērtēt kā vispārēju draņķību. Beigu beigās rodas neapslāpējamas gara slāpes, kuras tad arī cenšamies dzesēt, realizējot dažādas prakses garīgai izaugsmei. Taču izskatās, ka Dieviņš mūsos ir apslēpis arī vajadzību dalīt savas dāvanas arī citiem. Tāpēc daudzi no mums ir sajutuši vajadzību rosināt vispārējai Atmodai.

            Otrs svarīgs aspekts: necentīsimies pierādīt savu patiesību (kurš zina Patiesību?) jo Aicinājums vienoties Trešajai Atmodai apriori paredz vienot dažādas patiesības ļaudis. Mums katram savā patiesībā ir jāierauga visus vienojošais un uz tā pamata, kopīga mērķa labā, arī jāsadarbojas. Daži, kategoriski absolutizējot savu patiesību un nespēdami pieņemt, ka kādam var būt arī cits skatījums uz Īstenību, ir jau atkrituši, pieprasot sevi izslēgt no e-pasta saraksta. Un pareizi ir rīkojušies, jo diez vai ir iespējama sadarbība, kad kāds nespēj pieņemt otru tādu, kāds viņš ir,- ar visu viņa patiesību. Mūsu praktiskai darbībai nebūtu jābūt pretrunā ar to, kam esam līdz šim kvēli ticējuši – tieši otrādi, tai jāskaidrojas un jānostiprinās mūsu kopdarbā.

             Par šīm lietām jārunā, lai daži mūsu potenciālie ceļa biedri apjaustu, ka šīs Atmodas rosināšanai neder tradicionālas metodes. Tas gan nenozīmē, ka nav jādara kaut kas kopīgi un kaut kas praktiski. Par vienu ļoti praktisku, kopīgu lietu runājām jau kādā no iepriekšējām vēstulēm: mīliet sevi, savu ģimeni, savus draugus, kolēģus, savu tautu un realizējiet šo mīlestību konkrētā darbībā.

 

            Pēc šī garā ievada rosinu jaunu sasaukšanos. Tā būs iepriekšējās turpinājums, Tagad, kad esat sev apstiprinājuši „JĀ, ES VARU!”, aicināsim sev palīgos vēl citus. Ne tikai citus fiziskajā plānā te uz Zemes, bet arī smalkajā (varbūt varam ieviest jaunu jēdzienu tā apzīmēšanai - Augšzeme?). Nav nepieciešams visiem vienoties par vienu un to pašu palīgu piesaukšanu (mēs katrs esam personība un katrs zinām, kas mums visvairāk vajadzīgs, kas mums katram ir pieņemamāks, viss tuvāks, mīļāks). Tie varētu būt konkrēti senču gari, dabas gari, eņģeļi, augstākie ES, Dieva dēli, meitas un tamlīdzīgi. Kad esat viņus uzrunājuši, pastāstiet viņiem par šo mūsu Trešās Atmodas projektu, norādot uz to nozīmīgumu katram no mums un tautai kopumā, un uz to, ka, šajā sakarā, gaidām viņu līdzdalību, viņu palīdzību (turpmāk centīsimies viņus neaizmirst – aicināt arvien atkal un atkal un pateicībā pēc katra veikuma).

 

Nākošā sasaukšanās būs apmēram pēc nedēļas, kad Dabas jogā, kuru esam uzsākuši aktivizēt, ieiesim nākošajā solī.

 

Pārrobežu sadarbības iespējas ar mūsu „radiniekiem”.

Nosūtu jums e-pasta adresi  (Regina Kvašytė , baltucentras@gmail.com),   caur kuru jūs esat aicināti piedalīties Lietuvas projektā Baltu ceļš. Uz šo adresi jānosūta informācija par dabas, Baltu kultūras, tautas tradicionālās kultūras objektiem, t.sk., par daiļamatniecībā, tautas tradīciju gadskārtu, ģimenes norišu iepazīšanas iespējām, par svētvietām, pilskalniem un iespējam to visu iepazīt utt. Lietuvieši veidos kopīgu informatīvu izdevumu, lai katrs, kurš vēlas, ceļojot varētu iepazīt Baltu tradicionālo kultūru aspektus. Viņi projektam materiālus jau sākuši vākt kādu laiku atpakaļ, taču šodien saņēmu vēstuli ar aicinājumu palīdzēt turpināt iesākto darbu.

 

1.    Vēstures un kultūras mantojuma objekti, muzeji, ekspozīcijas, kultūras parki u. c.

2.    Izglītojošas, izziņas, izklaides u. c. programmas, projekti, objekti.

3.    Apmešanās vietas (akcentējamas tās, kuru stils, interjers u. c. saistīts ar vietējām tradīcijām).

4.    Dabas ainavas, aizsargājamas teritorijas (dabas vērtības, dabas parki u. c.).

5.    Baltu māksla, amati (ornamentika, tautas daiļamatnieki, amatnieki, amatu dienas).

6.    Baltiskas izcelsmes tradicionālie kalendārie svētki (pašvaldību, ciemu kopienu, asociāciju, vietējo rīcības grupu, izglītības, kultūras iestāžu u. c.). Piem., Meteņi, Lieldienas, Līgo, Iļģi, Ziemassvētki u. c.

7.    Folklora, novadpētniecība (dziesmas, dejas, vēstītājfolklora, mūzikas instrumenti, etnogrāfiskie kolektīvi, tradicionālās kāzas, kristības u. c.).

8.    Pilsētas, modernās tradīcijas (koru, teātru, vokālo ansambļu u. c. žanru festivāli, plenēri, literatūras prēmijas, pilsētas svētki u. c.), saistītas ar baltisko kultūru.

9.    Kulinārais mantojums. Kulinārā tūrisma iestādes, kur gatavo seno baltu tradicionālos ēdienus.

10. Vietējās rīcības grupas, kopienas, asociācijas (pašvaldību un republikas mēroga).

11. Kultūras, izglītības, zinātnes u. c. iestāde, izdevumi (pašvaldību un republikas mēroga).

Katram punktam jāuzrāda nosaukums, īss raksturojums, adrese, vadītājs vai kontaktpersona, kontakti (tālrunis, e-pasts, mājas lapa un tamlīdzīgi)

 

Paldies par līdzdalību.

Ojārs