Talka Piltiņkalnā

2023.03.27

 
Sveiciens DRAUGIEM!
29., 30. aprīlī plānojam talku Piltiņkalnā. Ceram, ka būs jauka diena, lai ko labu padarītu. Darāmā ir vairāk nekā citus gadus. Tāpēc gaidam fiziski klātesošu talciniekus, protams, arī naudas ziedojumus. Šogad jāuztaisa jauns tiltiņš (vecais savu laiku ir nokalpojis un ir nojaukts), jāuzceļ jauni vārti ieejai Piltiņkalnā (veciem nopuva zemē ieraktā daļa), jāiestāda puķes, jāsarūpē malka ugunskuram, jāizzāģē nevietā ieaugušie krūmi, un vecā svētegle, kuru nograuza mizgrauži, jānokrāso soliņi, jāizlīdzina kurmu rakumi, jāuzstāda jauns jumis. Mēs te daži cilvēciņi šos darbus nepaveiksim - lūdzu brauciet(!), lai Piltiņkalns atgūtu savu spozmi.
Paldies par naudas ziedojumiem pagājušajā gadā:  veselām trim Līgām, Baibai, Normundam, Maijai, Ernestam, Ilzei, Uldim, Svetlanai, Inesei, Mārcim, Irinai, Aināram u.c.. Naudiņa lieti noderēja. Gaidām to jau pirms talkas, jo savlaicīgi jāiegādājas materiāli un lietas minētajiem darbiem. Šobrīd es gatavoju materiālus tiltiņam - tiem ir jābūt gataviem uz talkas dienu.
Lai top!