Otrā vēstule Trešās Atmodas dalībniekiem

2015.01.06

 
Aizvadītās nedēļas laikā precizējās e pasti. No apmēram 200 uzrunātiem ar NE atteicās trīs, bet 7 pievienojās. Pieļauju, ka NE ir vairāk, tikai tie netika skaļi izteikti, un otrādi, - ir ieņemta nogaidoša pozīcija. Un tas arī saprotams, jo kā tradicionālam Projektam, tam trūkst mums ierastās noteiktības. Ieskriešanās ir lēna, projekta realizācijas iecere atklāsies pakāpeniski. Tas tiek darīts ar nolūku, jo tāda ir metode. Jāpiebilst, ka nevajadzētu iecikloties uz statistiku.
 
            Vai var kaut ko mainīt? Apstiprinājums skan visai utopiski (naivi), redzot tos apgriezienus, kādus uzņem globalizācija. Taču, vai vēsture nav pierādījusi, ka pēkšņi rodas izeja pat no bezcerīgām situācijām? Tāpēc iesaku mēģināt. Šis projekts arī ir pieteikums mēģinājumam. Un situācija nav tik bezcerīga kā sākumā var likties, jo mēs balstīsimies uz mūsu balto dzīvesziņu, uz cilvēka patieso būtību, kā arī uz pašu briedumu, uz situāciju pasaulē, kura prasa pārmaiņas. Mūsu uzdevums būs katram atrast savu veidu, kā vispirms nokratīt nebrīvības nastu no sevis (tapt iekšēji brīvam un savu dzīvi veidot atbilstoši iegūtai brīvībai). Tas daudzējādā ziņā būs atkarīgs no mūsu gribasspēka. Ir sagaidāms, ka apziņa, ka neesi viens, ka ir ne mazums jau nomodā un sākuši rosīties, var palīdzēt uzturēt gribu kļūt brīvam. Kopdarbojoties saruks attālums starp katru no mums, lai cik ģeogrāfiski dažādās un attālas vietās mēs neatrastos (internets ir iedevis mums lielisku iespēju). Mēs ne tikai labi izjutīsim otra plecu, bet vajadzības gadījumā ātri piespēlēsim savu. Mēs būsim kā liela neformāla, savstarpēji saskanīga, mērķtiecīgi orientēta ģimene. Ģimene, kura spējīga paplašināties, rosinot tos, kuri mīt mūsu tuvākā vai tālākā apkārtne. Rosinot ar savu paraugu, aktīvi iestājoties par to, lai vide ap katru no mums un visiem kopa sakārtotos un attīrītos no drazām, kuras tik pasaule nepiedāvā. Šo Atmošanās procesu varētu saukt par savdabīgu kristalizāciju (dabīga sakārtošanās), kur katrs no mums ir kristalizācijas centrs. Hologrāfiskais veselums, kurā Viss ir rodams katrā punktā – nav centrālās vadības, par centru top katrs punkts tajā. Katrs punkts ik mirkli fokusē sevi notikumu dabīgās attīstības gaitu un vienīgais ko varam vēlēties, lai šis fokuss neizplūstu, lai katrs no mums intuitīvu visu laiku atrastos tajā. Tā nav filozofēšana abstrakcijās, tā ir realitāte, kuru jāizjūt, jāaptver, jāapzinās.
            Projekta attīstība, kā jau minēts, būtu saskaņojama ar dabīgu tā attīstību, - tādai jābūt tā dabai, ja vēlamies harmoniski iekļauties Visuma norisēs. Tas nozīmē, ka nevaram prognozēt tās gaitu un precīzi paredzēt nākamo soli, varam mēģināt to intuitīvi sajust un tiklīdz tas mūsu apziņa ir ieguvis noteiktas aprises, nekavējoties centīsimies to realizēt. Iepriecinoša ziņa ir tāda, ka, ja palaižot ideju pasaulē likās, ka tās realizācijai vajadzēs nenosakāmi garu laiku (jāpiebilst gan, ka Atmodai kā tādai nav gala), tad pateicoties ienākušām atsauksmēm, telefona sarunām, jākonstatē, ka daudzi no mums jau sen „atmodušies” un jau aktīvi darbojas. Tas nozīmē, ka visai drīz mēs varēsim konsolidēties sinhronizētai kopdarbībai. Taču nesteigsimies, pagaidīsim vēl kādu brītiņu, lai būtu vairāk vai mazāk droši, ka informācija par šo projektu ir nonākusi līdz visiem tiem, līdz kuriem tai ir jānonāk. Tāpēc vēlreiz aicinu visus par projektu Trešā Atmoda informēt jo plašāku savu draugu loku, - mēs pat varam nenojaust to, ka blakus mums rodams dižs ceļabiedrs. Topiet par minēto kristalizācijas centru (varbūt tāds jau esat)! Negaidiet rīkojumus no „augšas” – jūs vislabāk pazīstat savu apkārtni, vidi un spējat rīkoties vispareizāk. Šāda organizēšanās sola arī lielāku operativitāti un to, ka Trešās Atmodas kustība turpināsies pat tad, kad kāds no mums izkritīs.
            Sākotnēji rosināšana darbībai nāks no tautskolas puses, bet, notikumiem attīstoties, tālākās norisēs iesaistīsies visi centri. Droši vien, ka pēc sasaukšanās internetā (neklātienē), sekos tikšanās klātienē. Nepieciešamība tam jau briest.
            Šajā vēstulē vēlos vēlreiz uzsvērt, ka no ceļa biedriem netiek gaidīts, ka tiem būs jāmaina savas garīgās attīstības metodes, jāmaina ierastā, ar pieredzi bagāta darbošanās. Mūsu kustības vienojošais pamats slēpsies tieši dažādībā un brīvība. Tas ir, piemēram, mēs nenodalīsim kristiešus no dievturiem, šamaņus no kādas jogas piekopējiem utt. Vienīgais, kas būtu jāieraksta mūsu kustības karogā ir kustības mērķis un tā ir garīga izaugsme. Dabīgā kārtā rosinājusies Garīgā atvēršanās sola novest mūs pie arvien jauniem savstarpējiem vienošanās aspektiem, kurus izgaismos Patiesība – nav šaubu!
            Nākošajā solī, nākošajā vēstulē (cerams, ka lielākā daļa projekta dalībnieki (par tiem tiks uzskatīti arī visi tie, kas nav skaļi izteikuši ne savu un ne savu ) būs izpratuši projekta būtību) projekta dalībnieki tiks aicināti jau konkrētai darbībai. Pasteidzoties nedaudz notikumiem pa priekšu, jāsaka, ka vispirms ir iecerēts rosināt meditācijai uz kustības karogā ierakstīto. To darīsim līdzīgi, kā to esam darījuši un darām Ziemassvētkos un Jāņos Piltiņkalnā.
            Lai vēstules nebūtu garas, tajās netiks skaidroti tur pieminētie jēdzieni. To aprakstus, skaidrojumus varēs atrast mājas lapās drustutautskola.lv un piltinkalns.lv. īpašā projekta atslēgvārdu sadaļā. Tāpat veidosim arī īpašu sadaļu tam, lai projekta dalībnieki varētu iepazīties viens ar otru, ar darītiem un padarītiem darbiem, un, lai mēs apjaustu kustības spēku. Tāpēc lūdzu atsūtiet savas darbības anotāciju ar norādi uz avotiem plašākas informācijas meklēšanai.
            Ojārs