Vērtību kopsavilkums - 2015. gada variants

2015.04.21

 
Brīvība   (ne visatļautība);

Cieņa  (cieņa pret sevi - pašcieņa; savu ģimeni, ģimenes institūtu kā tādu, citiem cilvēkiem un visu dzīvo - daba, dzīvniekiem; dzīvība; empātija);

Cilvēks  (Es un Citi, Cilvēce, Veselība);

Dievs  (atstāt kā apliecinājumu tam, ka Dievatziņa ir mums svarīga);

Ģimene  (ģimene, ģimenes institūts kā tāds);

Dvēsele (kā cilvēka patības izteicēja, iekšējā spēka raksturotāja, kā cilvēka  nemirstības  apliecinājums; individualitāte);

Kalpošana (katra iekšējā spēka darbs VISA, KAS IR Vienotībai;  kā mīlestības atklāšanās darbībā;  izpalīdzība; attīstība un pilnveidošanās. dzīve kustībā; sadarbība; Vienotība; ilgtermiņa  domāšana;

Latviskā dzīvesziņa (ietver tādas vērtības kā Latvija, tauta, valoda, Tēvzeme, patriotisms);

Miers  (kad ir uzticēšanās, pateicība, dabiskums, vienkāršība ir miers; rāmums);

Mīlestība (labestība, labvēlība kā mīlestības izpausme);

Patiesība (patiesīgums; godīgums, gods, bez mīlestības nevaram nonākt pie patiesības, nemākam būt patiesi);

Prieks;

Sirdsapziņa (atbildība ne likuma priekšā, bet sirdsapziņas);

Ticība  (ticība saviem spēkiem, lēmumiem, tam ko darām, cerība);

Tikumība (arī darba tikums, čaklums);

Zeme  (planēta).

Te ir visas mums svarīgas vērtības. Centos neizslēgt nevienu (izņemot nevardarbību – to saprotot kā labestīgu attieksmi pret sevi un citiem), jo kopdarbā, sadarbībā katrai ir sava vieta. Pieņemsim, ka visas vērtības, kura tika piedāvātas ir katram no mums bijušas svarīgas. Varbūt dažas var apvienot, dažām varbūt vajag skaidrojumu, varbūt, bet iesaku pašreiz visas atstāt un atgriezties pie tām pēc kāda laika – Atmodas procesam ritinoties, mēs visi kopā atradīsim arvien precīzākus vērtību apzīmētājus un skaidrojumus, jeb Patiesība mūs vienos. Tās nesarindoju arī pēc svarīguma (bet alfabēta kārtībā), jo arī svarīgums var būt katram savs – nevajadzētu to apstrīdēt.
Šīs vērtības nu ir mūsu Kustības ģenētiskais kods šim gadam.
Tagad savus darbus balstīsim šajās vērtības, un arī jaunajiem Kustības biedriem, vismaz gadu, nāksies tām pievienoties.

Izskanējuši labi priekšlikumi par vērtību sakārtošanu, gan apļos, gan Dzīves kokā – lūdzu priekšlikuma izteicējus pastrādāt pie tiem un nodot ko gatavu apspriešanai.

Priekšlikumus par to Ko un kā darīt apkopošu pēc Lieldienām un tad izsūtīšu tos apspriešanai.  Vismaz man radusies vēlēšanās tikties ar jums visiem klātienē. Ko sakāt? Es zinu, ka tas nebūs viegli (plašās ģeogrāfijas dēļ), bet varbūt ir kādi labi priekšlikumi. Man ir priekšlikums vasarā jūnijā vai jūlijā visiem sapulcēties uz pilnsapulci Piltiņkalnā. Piltiņkalns ir svētkalns, kurā viss rodas, kurš ir vistiešākā veidā Atmodas iniciētājs. Ko sakāt?

Saulainu dienu, Ojārs