Es sakūru uguntiņu

2012.11.03

 
Es sakūru uguntiņu   80.255.228.17 Es sakūru uguntiņu No deviņi žagariņi: Sildās Dievs, sildās Laima – Mana mūža licējiņi, Sildās mans augumiņis, Sildās mana dvēselīte. Dedzi, dedzi uguntiņa, Tu nezini, ko tev došu – Es tev došu ziediņami Trejdeviņas dzirkstelītes; Trejdeviņas dzirkstelītes, Pret Saulīti uzlēkušas. Lai sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelīte!

Ziemassvētku dziesmas

2012.12.15

 
2012.12.15.
Ziemssvētki sabraukuši
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Eita laika, saimenieki,
Saņemati Ziemassvētkus!
Laužat skalus, pūšat guni,
Laižat Dievu istabā.
Dieviņš stāvēj’ aiz vārtiem
Nosvīdušu kumeliņu.
Klusat jauni, klusat veci,
Dievs ienāca istabā!
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieka.
Tas bij’ nama saimenieks,
Kas sēž galda galiņā;
Kas sēž galda galiņā
Balta līņu krekliņā.Lasīt tālāk

Dziesmas Jāņos Piltiņkalnā

2013.05.22

 
  
 


Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņu diena —
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.
 
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis!
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēci daiļas meitas.
 
Sanācieti, Jāņa bērni,
Sagaidieti Jāņu dienu.
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīsi vizēdama.


 Noiet saule vakarā

Noiet saule vakarā
Trīcēdama,...

Mārtiņdienas dziesmas

2013.10.15