Es sakūru uguntiņu

2012.11.03

 
Es sakūru uguntiņu   80.255.228.17 Es sakūru uguntiņu No deviņi žagariņi: Sildās Dievs, sildās Laima – Mana mūža licējiņi, Sildās mans augumiņis, Sildās mana dvēselīte. Dedzi, dedzi uguntiņa, Tu nezini, ko tev došu – Es tev došu ziediņami Trejdeviņas dzirkstelītes; Trejdeviņas dzirkstelītes, Pret Saulīti uzlēkušas. Lai sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelīte!

Ziemassvētku dziesmas

2012.12.15

 
2012.12.15.
Ziemssvētki sabraukuši
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Eita laika, saimenieki,
Saņemati Ziemassvētkus!
Laužat skalus, pūšat guni,
Laižat Dievu istabā.
Dieviņš stāvēj’ aiz vārtiem
Nosvīdušu kumeliņu.
Klusat jauni, klusat veci,
Dievs ienāca istabā!
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieka.
Tas bij’ nama saimenieks,
Kas sēž galda galiņā;
Kas sēž galda galiņā
Balta līņu krekliņā.Lasīt tālāk

Dziesmas Jāņos Piltiņkalnā

2013.05.22

 
 
Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņu diena —
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.
 
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis!
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēci daiļas meitas.
 
Sanācieti, Jāņa bērni,
Sagaidieti Jāņu dienu.
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīsi vizēdama.
 
 
Melna odze ietecēja
Manā govu laidarāi,
Tā nebija melna odze,
Tā bij...

Dziesmas Jāņos Piltiņkalnā 2

2015.06.16

 
Saules pavadīšanas dziesma

Noiet Saule vakarā
Trīcēdama, mirdzēdama,
Noiet zeltu sijādama
Sudrabiņu vētīdama.

Jauni puiši nezināja
Kur Saulīte nakti guļ-
Vidū jūras uz akmeņa
Zaļa niedres galiņā.

Saule brida jūriņāji
Samta svārkus pacēlusi;
Ne tai mirka zelta kurpes,
Ne sudraba ielociņi.

Aiziet Saule vakarāji
Zelta zarus zarodama;
Būt manā mūžiņāji
Tie zariņi...

Dziesmas Jāņos Piltiņkalnā 3

2015.06.16

 
Gāju Jūrā

Gāju Jūrā naudas sēti
Saujā nesu dvēselīti;
Dārga bija jūras nauda
Dārga mana dvēselīte.
Visas jūras balta nauda
Nevērts manas dvēselītes!

Jūras māte, Jūras māte,
Valdi savas kalponītes!-
Sasegušas baltas sagšas,
Nelaiž mani maliņā.

Es redzēju Saules māti
Vidū jūras peldējam;
Tā nebija Saules māte,
Tas bij’ mans bālēliņš.

Saules meita jūrā brida
Vainadziņu...

Mārtiņdienas dziesmas

2013.10.15