Pūķegle

2012.11.03

 

Pūķegle

 
Kalna kreisās puses nogāzē atrodama
Pūķegle

Egle ieguvusi savu nosaukumu daudzo „ galvu” dēļ – uz katra lielākā zara aug mazas eglītes un stumbram ir trīs galotnes.  Pavērojiet zarus un stumbru. Eglei piemīt dziedinošs spēks.

un
Grīnu svētavots

Avota ūdens palīdz attīrīties, kā garīgi, tā fiziski. Ieteicams padzerties, izmazgāt acis, apslapināt seju, galvu.

 

Lūdzu, nesēžiet uz ciņiem avota malā!

Lūdzu, uzturiet avota apkārtni tīru!

Nesmēķējiet!