Projekts Tautskolas Saimes nams

2017.02.09

 
Gana jau dažs gada beigās izlasīja tautskolas aicinājumu Ziemassvētku Viesim (vecim) palīdzēt sarūpēt naudiņas tautskolas Saimes nama projektēšanai un būvniecībai. Tautskolas Saimes nams – Saimes nams visiem, ne tikai tieši saistītiem ar tautskolu, bet Saimes nams visiem, kuriem ir tuvas tautas tradīcijas, kuriem rūp domas un darbi par Latviju. Tiem, kuri mazāk informēti par tautskolas centieniem, ir iespējams to aprakstus sameklēt mājas lapās: drustutautskola.lv, brīvskola.lv, facebooka – tukumaskola un piltiņkalns.lv.
Saimes nams tiek projektēts netālu no svētkalna “Piltiņkalns”.  Saimes nams – vieta kur tiekas domubiedri, fiziski un garīgi vienojas kopīgos darbos, vienojas Latvijas nākotnei; īpaša vieta, kurā tiek realizēts tautas pedagoģijas modelis tautizglītībā, tajā skaitā arī vispārējās izglītības jomā.
Šobrīd mājojam Padomju laika celtā dzelzsbetona bērnudārza ēkā, kura neatbilst tautizglītībai ne funkcionāli, ne garīgi, ne fiziski – betona drēgnums nepamet pat vasarās.
Uzsākta projektēšana. Pašreiz pabeigti tautskolas nomātās zemes platības un topogrāfiskie mērījumi, veikta reģistrācija VZD. Saimes nams tiek projektēts tajā pašā kalnā, kur uzcēlām “Brīvdabas klasi”. Pirmie darbi aizsāksies tūlīt pēc tam, kad būs nokusis sniegs – būvēsim pievadceļu, raksim aku, pieslēgsimies elektriskiem tīkliem. Minēto darbu izmaksas būs ap 4000 eiro. Pats projekts izmaksās ap 16000eiro. 3D projekta variants plānojas gatavs maijā. Ja savāksim pietiekami daudz līdzekļu, tad šogad varētu ielikt arī pamatus. Ir ienācis pirmais ziedojums, kurš sedz apmēram pusi no minētajiem darbiem.
Lūdzu, palīdziet cik nu katrs to var atļauties! Mēs esam sabiedriskā labuma organizācija. Ziedotājiem Saimes nama durvis būs īpaši plati atvērtas un viņu vārdus ierakstīsim vēstulē nākamībai.
Konta numurs: LV35RIKO0002930219125, AS DnB bankā. Rekvizīti: Biedrība tautskola 99 Baltie zirgi, Skolas 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV4132, R.N.LV40008016211.
Paldies!