Deviņu loku labirints

2012.11.03

 

Deviņu loku labirints

 

Apkārt kalnam deviņiem lokiem pulksteņrādītāja virzienā ir iestaigāta spirālveidīga taka. Tās sākums meklējams pa kreisi no informācijas dēļa, raugoties no ceļa puses, bet beidzās ar devīto loku kalna galā.

Visi loku sākumi ir iezīmēti ar vārtiem. Pie katra stāv sargs. Ja kaut kādu iemeslu dēļ netiekat izlaisti, vārtus apiet nav jēgas – jūs nenokļūsiet nākošā lokā pat tad, ja fiziski jūs pa to iesiet. Šajā gadījumā vislabāk aprunāties ar vārtu sargu, palūgt viņam atļauju, lūdziet palīdzību savas dzimtas aizbildnes meitiņai, lai palīdz, vai nākat citu reizi.

Lai nokļūtu dievišķajā punktā kalna galā, ir jāiziet caur vairākiem vārtiem. Pirmos jāmeklē ziemeļaustrumu virzienā no Jumīša zīmes (virzienā uz Pūķegli), starp diviem palieliem, zemē iegrimušiem akmeņiem. Tālāk paļaujieties uz intuīciju.

Spirālveida (deviņu loku labirintu) taku drīkst iziet tikai pulksteņrādītāja virzienā! Vēlams sākt no lejas, no pirmā loka un nevis no augstākiem spirāles lokiem. Ja nav spēka vai laika pabeigt, varat turpināt iešanu pa taku citā reizē.

     Takas garums ~ 5 km, izstaigāšanas laiks ~ 1 stunda.