Piltiņkalna nosaukums

2012.11.03

 

Piltiņkalna nosaukums

 

 Piltiņkalna nosaukums esot cēlies kā vārda pilskalns pamazinājuma forma (deminutīvs): pilīte, piliņš, piltiņš. Tie pielaista doma, ka kalns varēja būt kādreiz senču pilskalns. Taču arheologi ir veikuši kalna apsekošanu un nav atraduši neko, kas liecinātu par pilskalnu.

 
            Otrais nosaukums – Tiltiņkalns tiek skaidrots divejādi:

(1)          gar kalnu plūdusi upīte un tai pāri, blakus kalnam bijis tilts. Tātad atkal vārda tilts pamazinājuma forma: tiltiņš.

(2)          cits skaidrojums saistās ar vietas apzīmējumu, kurā meklējams tiltiņš starp pasaulēm: Debesīm un Zemi.

Jāņkalna nosaukums radies no tā, ka te mēs, tautskolieši, regulāri svinam Jāņus.

Saules kalna nosaukums, pirmkārt, nāk no asociācijām, kas saistītas ar to, ka te tiek atzīmēti visi svētki, kuru pamatā ir Saules kustība ap Zemi. Otrkārt, ar tālu senatni, kad kalnam bija Saules kalna nozīme – tas kaut kādā mistiskā veidā sakārtojoši iedarbojās gan uz cilvēkiem, gan uz visu novadu.