Par Austru Rigvēdās

2013.03.18

 

Par Austru Rigvēdās

Autors nezināms, bet teksts rodams:

http://www.marasloks.lv/public/?id=70&ln=lv

Rigvedās ļoti liela vērība pievērsta dvīņu brāļiem Ašviniem (sanskr.-ašva- zirgs), kas ir gaismas (Ušas) vedēji. Viņu māte Saranyī ir arī pirmo cilvēku- dvīņu Jama un Jamī māte. Arī Rigvedu Ašvini, kas būtībā ir Rīta un Vakara zvaigznes, brauc zelta ratos, kurus velk zirgi vai ērgļi. (Šeit vietā būtu piezīmēt, ka Ušas māsa ir Nakta -Nakts). Kā Ašviniem, tā Ūsiņam gaismas saucējs ir gailis. Gaili ziedo Ūsiņam. Savukārt ashvamedha ir zirgu ziedošana, kas ir Saules kulta sastāvdaļa. To izdara karaļi, turklāt ziedojamie zirgi ir balti. Ašvinus dēvē par Jātniekiem, tāpat arī par Jūras dēliem, jo viņu izcelsmi min kā sakarā ar zirgiem, tā jūru. Ka tas tā arī ar Ūsiņu, paskatīsim tālāk.

Uša ir Dyaus, tātad- Dieva meita (arī Divoduhitā-ušra. Leiši saka, ka viņu Auszra ir Dievodukte), kas, tāpat kā grieķu Atēna, dzimusi no viņa galvas.

 

Ak, uzausti jel, Ušas nemirstīgā,

Spožos ratos, balvas dalīdama!

Paklausīgie zirgi lai tevi atved,

Tavi zelta zirgi platkrūtainie.

 

Kā sieviete, durvju siksnu noņemdama,

Ušas nāk, ganību pavēlniece.

Dzemdinādama gaismu, laimīgākā,

Līdz debesu un zemes malai izplezdamās.

 

Dēļ jums piesaucu mirdzošo Ušas,

Iedāvājiet viņai slavas dziesmu!

Medu dodot, debesīs lūkodamās,

Apspīdēja plašumu brīnumainā .Rv.III.61.,/2,4,5/

 

Ušas tērps ir gaisma. Latviešiem tā ir Austra, austrumi, ausma. Arī dainās parādās Ūšas vārds, kas ir Ūsiņa sieva, un viņa divi dēli- dvīņi.

Vecākos latvju aprakstos šur tur Ūsiņš tiek minēts kā bišu dievs, bilstot, ka tam ziedojuši karašas, likdami tās uz stropiem, bet vienīgā daina no 250 dravniecības dainām, kur minēts Ūsiņa vārds, drīzāk liecina par viņu kā turības veicinātāju, sevišķi, jāņem vērā viņa saistību ar Jumi, ko jau pieminēju:

 

Ūsiņš jāj pār kalniņu, bišu strops padusē;

Ei, Ūsiņ, labais vīrs, nāc manā dārziņā.

Nāc manā dārziņā bišu stropus aplūkot.

 

 

„Baltijas Vēstneša” pielikumā 1889.g. 23.Nr. tiekot minēts, ka Galgauskas pagasta Ūsiņu mājās uzstādīts no akmeņa izcirsts tēls ar bitēm uz krūtīm un galvas. Saimniekam biju ši labākie zirgi novadā.

Palūkosimies, kas ir Rigvedu Ušas pārziņā.

 

Sārtie zirgi spožajiem parādījās,

Ušas mirdzošo šurpu atvezdami.

Daiļaviņa brauc ratos izgreznotos.

Bagātību dod tā goda ļaudīm.

 

Taisnīgākā no taisnīgākajiem,

Dieviete no dieviem, dižas cieņas vērta...

Lai cietokšņus grauj un mums dāvā govis!

Mauj gotiņas maudamas Ušas pretī.

 

Dāvini govis, vīrus, tādas mantas,

Zirgus, kārumus dāvātu, ak, Ušas!

Upursalmus neatļauj izniekoti!

Sargā mūs visus ar savu žēlastību!  Rv.- VII.75.,/ 6.-8./