Austras koks Piltiņkalnā?

2013.03.20

 
Ko par Austras koku raksta Valdis Celms savā grāmatā Latvju raksts un zīmes (2007):

Visas sistēmas pamattēls ir Austras koks (jeb Saules koks), kas daudzās senajās kultūrās ir pazīstams ar Pasaules koka nosaukumu. Kā raksturīgs mitoloģiski poētiskās ap­ziņas tēls Pasaules koks ir sastopams gandrīz visu tautu mitoloģijā. Pasaules koks - tā ir universāla Pasaules skatījuma koncepcija, daudzveidīgs, daudzfunkcionāls tēls, kura dažādajos variantos tiek izcelta kāda atsevišķa funkcija, Pa­saules izpratnes līnija. Līdz ar to Pasaules koku dažādās kultūrās sauc vai arī apzīmē da­žādi: dzīvības koks, auglības koks, centrālais koks, pacelšanās jeb uzkāpšanas koks, de­besu koks, samaņu koks, mistiskais koks, atzīšanas koks u.c. Kā jau tika minēts, mūsu senā raksta tradīcijā izkopta un saglabāta sava Pasaules koka zīme ar tai atbilsto­šu nosaukumu - «Austras koks». Austra - tā ir rīta gaisma. Tātad te ir runa par Gaismas koku jeb Pasauli, kuru radījusi gaisma un kuras pamatā ir gaismas aušana. Šo darbu veic Saule un Saules meitas, kas «no rīta puses sagšu auž». Tādēļ ne mazāk populārs un pamatots ir arī cits nosaukums - «Saules koks», it īpaši, kad Saule nokļūst šīs zīmes centrā. Blakus tam Austras jeb Saules koks reizēm tiek saukts arī par Pasaules krūmu, dižo krūmu vai vienkārši krūmu, bet dainās tiek teikts arī par kuplu koku.


Šie attēli ir no Celma V. grāmatasValda Celma stāstījums par Saules koku skatāms šeit - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xJ1HYAvEjAc


Austras koks Piltiņkalnā?


Izskatās, ka Piltiņkalns (iespējams, ka arī kur citur) ir saistīts ar dievieti Austru. Divi neatkarīgi pētnieki konstatējuši Austras koka enerģētisku veidojumu Piltiņkalnā. Piltiņkalna Austras koks ir daudzžuburains, daudzzarains un atzatrains. Zarus veido enerģētiski kanāli. Katra atzara sākums iezīmējas ar spīdošu enerģētiski aktīvu punktu, kuru te ir ļoti daudz. Galveno atzaru krustpunktos rodami jau līdz šim zināmie enerģētiskie centri. Austras koka "stumbrs" izvietots uz uzejas takas no ceļa puses. Kad nokusīs sniegs, turpināsim pētījumus un par atklāto rakstīsim mājas lapā.