Talka 12.05.2018

2018.05.04

 
Sveiciens svētkos! - Esam kopā!

Vēlreiz par 2018.g. 12.maijā talku Piltiņkalnā!
Būtu labi jau ap desmitiem to sākt, bet priecāsimies par katru jebkurā laikā!
Līdzi jāņem grābekļi, lāpstas un citi dārza rīki (krūmgriezis). Varbūt kāds var uzdāvināt Piltiņkalnam jaunu Latvijas karogu? Nojumes balsti noslīdējuši no pamatakmeņiem – jādabū atpakaļ. Ja ceļiem būs noņemti ierobežojumi, atvedīsim olīšus labirinta izklāšanai un nojumes grīdai, - te būs darbs.
Šogad kalnā aktīvi strādājuši kurmji - nāksies izlīdzināt viņu rakumus. Nojume, soliņi, ziņojumu dēlis, "sirsniņa" gaida krāsojumu. Kopsim ieeju kalnā, izkopsim kalna nogāzi gar ceļu – atbrīvosim no krūmiem, kopsim avotiņu un tā apkārtni. Kā redzat, vajadzīgas daudzas rokas.
Var zvanīt vai rakstīt par neskaidriem jautājumiem, priekšlikumiem: 29331935, ojarsrode@gmail.com;

Ziedošana:
Biedrības Tautskolas 99 Baltie zirgi
Skolas 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV4132
Reģ.Nr.40008016211
AS DnB banka
Kods: RIKO LV 2X
KONTI: LV35RIKO0002930219125
vai : LV12RIKO0002010064929
Uz redzi!