Par Jāniem Piltiņkalnā

2022.06.17

 
Tautskolas piltinkalns.lv mājas lapā atradīsiet gan tekstus tām dziesmām, kuras dziedam Jāņos Piltiņkalnā, gan aprakstus par Jāņa dienas svinēšanu gan te pat Latvijā, gan Eiropas tautās.
Ir daža īpatnības Jāņa svētkiem Piltiņkalnā. Vēlos tās ieskicēt, lai svētku dalībnieki neviltos. Šīs īpatnības saistītas ar to, ka Piltiņklans ir svētkalns – Austras svētvieta. Tāpēc tur nesmēķējam, nelietojam alkoholu. Mācībā, kuru saņēmām, ir teikts, ka, ja vēlaties svētību, nedrīkst lietot ne alkoholu, ne narkotikas, ne arī smēķēt. Mēs cenšamies nepārvērst šeit svētkus par izklaides dienu (nakti), jo mūsu svētvietai ir savs uzdevums – vienot cilvēkus mīlestībā un saskaņa caur daiļo, kas ir katrā audzējams.
Šie ir diži svētki ir, - saņemam Dieva dēla Jāņa doto svētību cilvēkiem un dabai. Lai to saņemtu ir jāstrādā, ir kaut kas jādara, vispirms ir jāsakārto un jāattīra sava iekšējā pasaule un tad, tīriem, sakārtotiem arī jāpievēršas videi, kurā dzīvojam, jo tikai tā varam ko labu izdarīt.
Norišu svarīgumu svētkos varbūt var palīdzēt apjaust tādu grandiozu svētnīcu nozīmīgums kā, piemēram, Pokaiņu mežs, milzīgi plašais Vaidavas ezera apkārtnes svētnīcu komplekss (līdz galam neapzināts un neizpētīts), kurš sasaistīt ar ar zvaigžņu kartēm, vai netālu (aiz Zilā kalna) megalītiskā Bļodas kalna svētnīca, kura, kā parabolisks spogulis pavērsts pretī Visumam. Visi tie līdzīgi kā Anglijas Stounheidža fenomens, liecina par Zemes sasaisti ar Visuma zvaigznēm un galaktikām -  šajās vietās kosmoss modelēts uz Zemes, šajās vietās Kosmoss piesaistīts Zemei. Arī Piltiņkalnam un tā tuvākai apkārtnei ir izšķiroša loma cilvēka dzīves savstarpēji saskaņotās norisēs visos eksistences plānos (mēdzam runāt par dažādu dimensiju vidēm).
Līdz mūsdienām Jāņi nonāca ne tikai tāpēc, ka to skaistums bija dziļi iespiedies tautas atmiņā, bet gan tāpēc, ka tauta  saglabājusi zināšanas par  šo dienu īpašo nozīmi. Fenomenāls ir tas fakts (kuru saņēmām augstāk pieminētajā Mācībā), ka Dieva dēls Jānis nekad nav kaut kādā veidolā parādījies uz Zemes, bet viņam veltītus svētkus svinam. Ir pienācis laiks pamazām aptver faktu, ka mēs, latvieši, atnācām un atnesām uz Zemes šīs zināšanas, tradīcijas, Dainas un atbildību, kas no tā visa izriet (tā nav spekulācija). Lai top!