Ziemassvētku dziesmas

2012.12.15

 
2012.12.15.
Ziemssvētki sabraukuši
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Eita laika, saimenieki,
Saņemati Ziemassvētkus!
Laužat skalus, pūšat guni,
Laižat Dievu istabā.
Dieviņš stāvēj’ aiz vārtiem
Nosvīdušu kumeliņu.
Klusat jauni, klusat veci,
Dievs ienāca istabā!
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieka.
Tas bij’ nama saimenieks,
Kas sēž galda galiņā;
Kas sēž galda galiņā
Balta līņu krekliņā.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul’ ar Dievu ienaidā.
Dieva dēli salauzuši
Saules meitas vainadziņ’.
Dieva dēlis kaldināja
Saules meitas vainadziņ’-
Priekšā lika tīru zeltu,
Pakaļāi sudrabiņ’,
Gar abām pusītēmi
Tīru spožu dimantiņ’.
Celies agri Saules meita,
Mazgā baltu liepas galdu, -
Rītu nāks Dieva dēli
Zeltābolu ritināt.
Ģērbies, Saules, sudrabāji,
Nu nāks tavi vedējiņ’,-
Ūdens zirgi, akmens vāģi,
Sidrabiņa kamaniņas.
Pate Saule meitu deva,
Pate gauži noraudāja,
Pate cēla zelta pūru
Vizuliņa kamanās.
Saules meita sudrabota
Pūriņš zelta lapiņām,
Zīda cimdi, zīda zeķes,
Zīda visi prievietiņi.
Svīde, svīde, duse, duse
Dieva dēla kumeliņš.
Kā nesvīde, kā neduse
Saules meita kamanās.
Visu nakti sveces dega
Sudrabiņa lukturos,-
Mēnestiņis ceļu rāda
Saules meitas vedējiem.

Sidrabiņa lietiņš lija

Sidrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā.
Visi sīki žagariņi
Sidrabiņu vizināja.
Visu nakti sveces dega
Sidrabiņa lukturosi,-
Mēnestiņis ceļu rāda
Saules meitas vedējiemi.
Saule deva savu meitu
No veļiemi šai zemē.

Ai, bagāti Ziemassvētki!
Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši.
Dedzinieti gaišu guni
Laidiet Dievu istabā.
Eima bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā,-
Ja bitītes daiļi dzied,
Tad būs silta vasariņa.
Eima, bērni, skatīties
Kas pa namu buldurēja,-
Ziemassvētki namu slauka
Visus traukus cilādami.
Vai, lielie Ziemassvētki,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ne nedēļas negaidīja.

Pūti, pūti Ziemelīti!
Pūti, pūti Ziemelīti,
Ziemssvētku vakarā;
Klētī pūti rudzus, miežus,
Stallī bērus kumeliņus.
Kam tie tādi kumeliņi
Pie manām rij’s durvīm?
Ziemassvētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā.
Nu, tētiņi, Ziemassvētki
Sēsties galda galiņā,-
Dod  kalpami kalpa tiesu,
Meitām baltas villainītes!
Gausi nāca, drīz aizgāja
Tie bagātie Ziemassvētki,-
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu dziedādami.
Palaizdami Ziemassvētkus,
Kas tos citus sagaidīs?
Dievs dos mieru, veselību
Mēs ir paši gaidīsim.
Eita projām, Ziemassvētki,
Ar visām karašām,-
Es gaidīšu Lieldieniņas
Ar zaļoji rudzu zāli;
Ar zaļoji rudzu zāli,
Ar baltāmi oliņāmi.

Kaķeišami tēvs nomira
Kaķeišami tēvs nomira
Ziemassvētku rītiņā,-
Visi koki nosarmoja
No kaķeiša asarām.
Eita, ļaudis, skatīties
Kādi skaisti kaladnieki:
Zīda svārki, glāžu kurpes
Vaska cimdi rociņā.
Ar Dieviņu paliekati
Tika veseli, tik bagāti,
Tik veseli tik bagāti,
Kā pērnāji palikati.

Ziemassvētki, Liela diena,
Ziemassvētki, Liela diena,
Tie Dievami dārgi laiki,-
Ziemassvētki bluķi vilka
Liela diena šūpli kāra.
Ai, bagāti Ziemassvētki,
Pastaliņu plēsējiņi,-
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Man kājiņas nenoautas.
Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?-
Ziemassvētki grabināja
Speķa raušus gribēdami.
Nāca jauni, nāca veci,
Ziemassvētku vakarā;
Jauni nāca padejot,
Veci nāca desas ēst.
Visu gadu naudu krāju
Ziemassvētkus gaidīdams.
Nu atnāca Ziemassvētki,
Nu naudiņa jātērē.
Apakš baltas villainītes
Tur guļ naudas devējiņš,-
Mīkstos dūnu spilvenos,
Rakstītos palagos.

Ej, pelīte, zirņus zagt,
Ej, pelīte, zirņus zagt,
Atnes manīm piezagusi.
Kā tie tevi nesaķēra?-
Es iebēgu aliņā.
Kā tu tur nesasali?
Saēdosi vecu sviestu.
Kur tu ņēmi vecu sviestu?
Vecās mātes tīnītē.
Kur to ņēma vecā māte?
Raibas govs tesmenī.
Kur to ņēma raibā govs?
Zaļas zāles pieēdusi.
Kur palika zaļā zāle?
Dieva vērši noēduši.
Kur palika Dieva vērši?
Dieva gani aizdzinuši.
Kur palika Dieva gani?
Zaldātosi aizgājuši.
Kur palika tie zaldāti?
Ar zobenis nocirtās.
Kur palika tie zobeni?
Zilā gunī sadeguši.
Kur palika zilā guns?
Baltās plēnēs izplēnējse.
Kur palika baltās plēnes?
Baltās vistas izkašņāja.
Kur palika baltās vistas?
Vanadziņi iznēsāja.
Kur palika vanadziņi?
Lielus mežus aizskrējuši.
Kur palika tie mežiņi?
Dieva dēli izcirtuši.
Kur palika Dieva dēli?
Dieva dēli nomiruši.

Vakar kaza velējās
Vakar kaza velējās
Straujas upes maliņā.
Vilciņš savus zābaciņus
Rāviņā balināja.
Sargiet gani, sargiet gani,
Būs kazai precinieki.
Ak, jūs gani nerātnieki,
Atdevati vilkam kazu!
Vilciņš kazu notiesāja
Ar visiem radziņiem.